Unha gran muller rusa foi privado dos dereitos dos pais por mor do pelo longo fillo