Unha representación en un tribunal en Rusia

Avogado María Yarmush ten unha ampla experiencia en protexer os dereitos e intereses dos clientes en tribunais de lei no complexo disputas sobre os dereitos de propiedade, asuntos de familia, difamación e outros asuntos. Os tribunais de competencia xenérica na Federación rusa considerar demandantes’ casos traídos polos cidadáns, organizacións, administracións públicas e gobernos locais sobre a protección do violados ou disputada dereitos, liberdades e intereses lexítimos, e as disputas derivados do civil, familia, traballo, vivenda, terra, ambiental e outras relacións xurídicas. O tribunal civil é o foro para calquera reto para unha decisión do tribunal arbitral, e para a emisión