unha contra-afirmación

foi directamente relacionados coa materia obxecto da reivindicación principal, o Tribunal tomou conta de aspectos particulares de cada caso debe vir dentro o Tribunal xurisdición sobre o seu propio pé non podería ser oído simplemente sobre a base do Tribunal xurisdición sobre o principal reivindicación foi un ‘autónomas acto xurídico, o obxecto de que é o de presentar unha nova solicitude para o Tribunal», que afirman ser vinculado ao principal reivindicación. Unha consecuencia de que a modificación podería ser que arbitral proceso non ía rematar mesmo se o solicitante, despois de enviar o aviso de arbitraxe, non presentar a declaración