Trunfo avogado responde a Rusia preguntas con evolucionando respostas — MSNBC

Este partido republicano multitude é un bronce morea de mentireiros e traidores. Eles pode ser como a festa ten a súa volta, como fai a maioría dos medios de comunicación, e a súa porca-traballo partidarios. Como eles non teñen compás moral, o único que ter medo, é cando balas comezar a voar. Se o Gran Líder Trunfo de acordo en dar a Rusia parte ou toda a Ucraína, DEBE ser equiparado ao Múnic Acordo que permitiu Alemaña de Hitler ao anexo a Deutschland. E Trunfo DEBE ser equiparado ao Primeiro Ministro Británico Neville Chamberlain, que dixo que o contrato de