Transferencias de Actuar — Tradución en ruso — exemplos en inglés — ruso Lei

De permite que o Ministro de Facenda, por fin, para facer provisión para a restrición das transferencias financeiras entre o Estado e doutros países Estes regulamentos son actualmente executada en Irlanda, por medio de Ordes Ministeriais baixo lexislacións nacionais, viz Financeira, e Comunidades Europeas Acto facer non-conformidade cos requisitos da Normativa delicto e impoñer penalidades indicadas anteriormente. permitir nacional normas de dar pleno efecto os aspectos financeiros do mencionado Consello Regulamentos é dicir, restricións sobre a prestación do financeira asistencia e activos-conxelación