Tipos de entidade de negocios en Rusia — ruso Lexislación

Hai tres tipos de entidade de negocios en Rusia: sociedades de responsabilidade limitada (LLC) (ruso, OOO), sociedades por accións (JSC), e asociacións. O primeiro destes dous son sociedades por accións (no que eles son propiedade de seus accionistas) e teñen responsabilidade limitada (os accionistas só son responsable para as débedas da empresa ata o valor nominal das accións). Existen dous tipos de ruso joint-stock empresas, públicas (‘abrir’) e privadas («pechado»). Fundadores de unha joint-stock company asinar un acordo por escrito para a súa formación. Este acordo establece os procedementos para a creación da empresa, tales como o tamaño do capital