solicitude de aclaracións — tradución rusa ruso — Avogados

o informe do Director Executivo sobre a cooperación internacional na loita contra a delincuencia organizada transnacional e a corrupción (E CN. quince) foron, sen prexuízo para o traballo da Conferencia dos Estados Partes para a Convención das Nacións Unidas contra a Corrupción baixo o mecanismo de revisión. (E CN. citou exemplos de melloras en IPSAS cumprimento e harmonización das políticas de asistencia prestada ao campo oficinas de física activos contando e a limpeza do activo base de datos. As partes de acordo co Artigo, parágrafo, ou propuxo que un Especial Reunión dos Estados Partes ser convocada de acordo co Artigo,