Social e económica metodoloxía para a avaliación da indemnización por dano moral ás vítimas de crime en Rusia: declaración do problema

SOCIAL E ECONÓMICA METODOLOXÍA PARA a AVALIACIÓN DA INDEMNIZACIÓN POR DANO MORAL ÁS Vítimas DE Crime en Rusia: LL, Profesor Asociado, Catedrático de Teoría de Estado e de Dereito e Dereito Internacional e Europeo na Academia de Servizo Federal para a Execución do Castigo en Rusia O artigo está dedicado aos problemas de avaliación da indemnización por dano moral ás vítimas de crime, calculado usando socioeconómico índices e función social perigo nivel de dano moral. Atención está centrada sobre o grao de sufrimento físico e moral conectado coas peculiaridades individuais dos prexudicados persoa, e a introdución de taxas diferenciadas de