Ruso American Bar Association, Inc. (RABA, Inc. Nacional)

É o noso pracer de cordialmente invitados a nosa ruso American Bar Association, Inc. Este evento terá lugar o mércores, de xuño de, na Downhouse, situado a Avenida X, Brooklyn, nova york. Os participantes han gozar de dous mesturado bebidas polo prezo de un do pm — pm, e hors d oeuvres. RABA adhesión aplicacións estará dispoñible tras a entrada. Como sempre, a inscrición é gratuíta. Queridos Amigos e Compañeiros: a Continuación amósase un chamamento a partir de un dos nosos membros, Irina Olevsky. Animámosvos a apoiar a súa vida de aforro de causa. Este Verán vai marcar oito anos