Rusia — Dereitos Civís

A constitución de, inclúe unha ampla gama de disposicións garantindo os dereitos civís e humanos de Rusia cidadáns. Con todo, deficiencias no sistema de xustiza penal e outros institucional fallos teñen impedido consistente respecto destas disposicións. A constitución establece ampla civil e os dereitos humanos e as garantías sociais, varios dos cales permaneceu inalcanzable ou non realizado a mediados dos anos. Garantías sociais foron difícil de atopar por mor da Rusia persistente crise económica. Tales garantías inclúen o dereito a un salario mínimo e benestar para a ‘familia, nais, pais, nenos, enfermos e persoas maiores. Protección das persoas desempregadas e