Profesionais de Avogados Consello — Algunhas Peculiaridades do Proceso de Entrada no dereito de Herdanza

Non é un segredo para ninguén que o principal valor na masa da sucesión é inmobiliario Así, a fin de adquirir herdanza, ten que primeiro aceptar o seu destino A forma legal para adquirir herdanza consiste en aplicar o notario segundo o lugar da apertura da herdanza en forma apropiada. A presentación da solicitude debe ser feito durante seis meses desde a data de apertura da herdanza. Despois de seis meses, vai ter para aplicar ao tribunal, a fin de restaurar o prazo para a aceptación de herdanza. Certificado de herdanza dada polo notario confirma o dereito do herdeiro a