Procuração xeral para o coche: como cuestión, o que é

Procuración para coches — Canto custa un poder xeral de avogado para un coche custo Para asegurarse de que o documento, que terá que pagar notario: Se o propietario do vehículo (o principal) é unha entidade xurídica, o poder de avogado vai deixar de operar desde o momento en que a entidade legal deixa de existir