Por que Rusia entrar a primeira guerra mundial. Inmediata Resposta

Alemaña é crecente forza estaba comezando a facer a respecto de moitos outros poderes. Alemaña foi capaz de derrotar Francia en un período moi curto de guerra en. Eles tiñan resistente industrias e un formidable militar. Alemaña é o principal aliado na época era a Austria-Hungría. Rusia e Austria-Hungría foron loitando polo control dos Balcáns, unha montaña rexión situada na fronteira de ambos os poderes. En Francia, unha alianza coñecido como o Triple Entente (significado ‘amizade’) foi formado entre Rusia e gran Bretaña para xestionar a ameaza presentado por Alemaña. Preocupado de que a Alemaña podería ser unha ameaza para