Poder do Avogado — Consulado Xeral de Rusia en Seattle

O Consulado ofrece a Autenticación dos poderes do avogado, elaborado en Estados Unidos para ser usado en Rusia. Un poder de avogado pode ser certificado, en nome de un ou varios Directores en nome de un ou varios Axentes. O Cónsul certifica Principal identidade e mental competencia. Procuración para a Manipulación de Correo de Entrada e Parcelas, de apoderamentos para a Manipulación de Depósitos Bancarios e Autenticación de Trasladados poder de Avogado. O Consulado ofrece Sinatura Autenticación de documentos que non entren en conflito coa Lexislación rusa Durante a Sinatura Autenticación o Cónsul certificados de identidade do Solicitante. Por favor,