para obter un préstamo hipotecario — tradución rusa ruso — Avogados

Préstamo de hipoteca dun Piso (FREGAR) e Préstamo de Hipoteca para Recén Construído Propiedade e Penhor de Propiedade Existente: un pasaporte é suficiente para clientes capaz de facer un cincuenta pago para abaixo.»: cincuenta. seguro certificado) baixo a súa oferta especial chamado Trámites Derrotado para os mutuários que xa poñer un pagamento de polo menos trinta e cinco do prezo da propiedade en un depósito especial chamado VTB — Hipoteca de Depósito.), trinta e cinco»e garantindo a oportuna pagamento de xuros e principal en Títulos Lastre en Hipotecas e Canadá Títulos Hipotecarios, garantindo así unha constante fonte de recursos para