pagamento de dividendos — tradución rusa ruso — Avogados

circunstancias baixo as que dividendos non son pagados ou de pago só parcialmente en accións preferenciais, para o cal o importe dos dividendos é determinado na Empresa Artigos de Asociación Non Procede Recomendacións sobre a condición, foron tomadas no ano de referencia e ou valores mobiliarios e accións de participación na que se espera recibir dividendos durante o ano de referencia (ou outras formas de distribución de beneficios).). catro mesmo, poderá asistir á xunta xeral de accionistas con dereito a voto en calquera problemas dentro da súa xurisdición a partir da seguinte reunión anual xeral, Seguindo a mellora das condicións