Os documentos para a venda-proceso de compra de un apartamento

Quere vender ou mercar un apartamento en Chisinau ou en suburbios. Neste artigo, imos enumerar os documentos necesarios que ten que preparar se vostede é o propietario (vendedor) para a transacción. A lei de propiedade é o documento que acredite o dereito de propiedade, ou mellor, a forma en que o inmoble foi obtido. Como resultado, a lei de propiedade pode ser obtido en base a: O Extracto do Rexistro de Inmobles (o extracto do Catastro) contén datos sobre o propietario do inmoble, a superficie do inmoble, o acto do vendedor sobre a propiedade, as folgas prohibicións. A avaliación de