O que É unha Base de Reconciliación Declaración

Un banco reconciliación declaración é unha afirmación que dá unha comparación entre o saldo no banco, como por rexistros contables da empresa e o equilibrio reflectido na base declaración. Debido a diferenzas no tempo, o banco de equilibrio dunha empresa segundo a súa contabilidade rexistros normalmente difiren co equilibrio como ao banco declaración. A entidade rexistros algunhas transaccións nun determinado momento e a base de actualiza-los para o seu sistema nunha data posterior, creando un lapso de tempo. Neste momento diferenza é o que trae a necesidade de ter un banco reconciliación declaración para comparar a diferenza. O principal obxectivo