O emprego en Rusia

Se un empregado é adecuado para o seu emprego debido ao empregado problemas de saúde, o empresario debe transferencia que o empregado (suxeito a súa ou o seu consentimento) a outra posición dentro da empresa que é máis axeitado en termos de emprego requisitos de saúde. Durante o período de prácticas, o emprego pode ser rematada debido a un empregado rendemento deficiente. Tres días de aviso previo por escrito, describindo a natureza do rendemento deficiente, debe ser dada O traballador ten dereito a impugnar esta decisión no tribunal. O funcionario tamén ten dereito a rescindir o contrato durante o período