Mostras de Contratos

para o prazo do que, como representado por (en adiante referida como»Contratante’), por unha banda, e a (nome completo do adulto celebración do Contrato, no seu seu propio nome ou o nome completo do pai (representante legal) do menor persoa ou o nome da organización, empresa, incluíndo o nome completo da a persoa actuando en nome dunha persoa xurídica, os documentos que rexen a súa actividade) (en adiante referida como»Contratante’) e O Contratista deberá proporcionar, e o Cliente deberá facer o pagamento para o Consumidor sometidos a educación do seguinte xeito: (para ser especificados: o nivel, grao de educación, básica