Misión permanente da Federación rusa para as Nacións Unidas

Grazas, Sr Presidente, para a convocatoria reunión de hoxe sobre policía cuestións en Nacións Unidas operacións de paz e político especial misións. Somos gratos ao Sr Alexander Zouev, Asistente Secretario Xeral para o estado de Dereito e de Seguridade Institucións, e a Policía Comisarios das Misións en Sudán do Sur, República Democrática do Congo e Haití para a súa completa e útil briefings. Tamén queremos aproveitar esta oportunidade para expresar o noso grazas a todos policía forzas de paz para o seu servizo desinteresado e consciente execución das súas funcións, en tempos moi difíciles circunstancias. Como un dos axentes da