Lista de documentos necesarios para desembaraço aduaneiro en Rusia

Copia compulsada do Cliente Artigos de Asociación ou a lista de fundadores (accionistas rexistro) (se) copia compulsada do Cliente entrada no Rexistro único de Estado de persoas Xurídicas (ou no Catastro único de Estado de Empresarios Individuais) copia compulsada do Cliente certificado de inscrición como unha entidade xurídica ou un empresario individual) coa autoridade fiscal, afirmando o HOME, ERP, e KAPP códigos orixinal balance do Cliente para o último período de informe, con unha nota da autoridade fiscal da súa aceptación certificado orixinal do banco sobre a apertura do Cliente contas bancarias (moeda estranxeira e Rublo), como un participante na