hospital (investigación) provedor

De tempo para tempo un hospital de investigación provedor pode identificar accidental e temporal discrepancias de HCAHPS protocolos que esixen correccións de procedementos e ou tramitación electrónica realiñar a actividade para HCAHPS protocolos. Hospitais de Investigación provedores están obrigados a notificar CMS destas discrepancias. (Exemplos de temporal discrepancias poden incluír, pero non están limitados a, falta elixibles descargas desde unha data determinada, ou ordenador programación que causou unha cualificada MS-DRG para ser excluídos da mostra cadro.) A Discrepancia Informe será revisado polo HCAHPS Equipo do Proxecto, que vai avaliar o real ou potencial impacto do discrepancia sobre publicamente informar HCAHPS