Herdanza trala morte

Herdanza tras a morte de parentes acompañado por varios procedementos formais. A entrada en dereitos pode ser prexudicada por afirmacións feitas por terceiros, a falta de algúns dos documentos obrigatorios ou a ignorancia elementais das leis básicas que rexen nesta área de relacións entre as persoas. Herdanza de propiedade significa que a transferencia de dereitos para el a outras persoas que teñen razóns lexítimas para iso. Quen ten máis dereitos para herdar tras a morte do seu marido. A quen vostede herdar tras a morte do seu pai. O coñecemento das leis axuda a responder a estas preguntas. Existen dous