Guía sobre como Facer Negocios en Rusia: Dereito do Traballo

De. Como en todos os aspectos da sociedade rusa, o Código do Traballo tamén pon unha pesada carga administrativa sobre o empresario. Non-conformidade con todas estas regras vai poñer o empresario en desvantaxe en súas relacións con ambos os funcionarios e autoridades. Co fin de garantir os dereitos concedidos por lei, o empresario ten que asegurarse de que os recursos humanos función dentro dunha empresa é capaz de xestionar todos os aspectos do traballo nun feira, transparente e seguro. De traballo ruso lei permite que os intereses de ambos empregado e empregador son servidos, pero chamadas para unha infinidade de