elaborar un contrato — tradución rusa ruso — Avogados

distribuír os dereitos e obrigas das partes sobre as posibles consecuencias derivadas do incumprimento dos termos do contrato, imos analizar a necesidade de concluír exactamente este tipo de contrato no marco de cada transacción específica. No marco do sistema das Nacións Unidas en Mali, a UNESCO está actuando como presidente do grupo temáticos e é coordinar a execución do Común Varias delegacións apoiou a noción de que calquera disputa de resolución de acordo (para. trinta e cinco de CN. nove GT. III WP.) debe ser marcada para facelo moi claro para o consumidor que as obrigas que ela estaba tomando