Duma de estado, adoptar a violencia doméstica lei en Rusia

Na Federación rusa corenta de todos os graves crimes violentos están comprometidos en unha familia. Máis comunmente débil e desprotexidos os membros da familia — mulleres, nenos, persoas con discapacidade e persoas maiores sofren violencia doméstica. Só para mulleres morreron de infraccións penais, recibiu danos corporais graves. Con base nas estatísticas oficiais en corenta e seis ti. de menores de idade foron vítimas de delitos violentos. morreu. seis ti. sostido lesións corporais. A metade destes crimes foron cometidos na casa. Segundo os datos oficiais do Ministerio de Asuntos Internos de RF de decembro de. sete ti de familia desordeiros están