do presente contrato — Tradución en ruso — exemplos en inglés — ruso Lei

Novo marco legal institucións foron introducidos no campo dos dereitos do neno, mutua exercicio dos dereitos dos pais, de protección contra a violencia doméstica, a mediación, a emisión de conxugal contrato, O Comité Asesor entende que o Secretario Xeral pretende continuar a opción de vendas en liña de Nacións Unidas, coincidindo co seu regreso ao recén renovado Asemblea Xeral espazo a partir de setembro de para garantir a prezos competitivos e ingresos para a Organización. ou calquera outra relación (directamente ou a través de familiares ou outros intermediarios) con regulada empresas, os seus pais ou afiliados. é para a prensa