Dimisión do ruso Empregados

pode ocorrer por mutuo consentimento das partes, caso en que as condicións e compensación son acordou por empregado e por motivos de denegación de continuar o seu traballo debido a cambios na empresa é propiedade ou a cambios no contrato de traballo Estou satisfeito pola colaboración con eles, porque eles ofreceron profesional servizos xurídicos para os meus clientes interesados en facer negocios en este país