Dez Consellos para Facer Negocio Sólido Convenios e Contratos — Nolo

Aínda que os acordos verbais son legais e vinculante en moitos situacións, son moitas veces difícil de cumprir no tribunal (e, en ocasións, eles non son aplicables en todo). No mundo dos negocios, a maioría dos convenios debe ser por escrito, aínda que a lei non esixe. Un acordo escrito é menos arriscado do que un acordo verbal, porque ten un documento que establece claramente as cada unha das partes dos dereitos e obrigas en caso de confusión ou desacordo. Ao contrario do que a maioría dos avogados pensar, non precisa de unha morea de ‘heretofores’ e ‘festa da primeira