Dereito de familia en Rusia

O sistema permite que os xuíces de paz para gobernar en menor matrimonial cuestións, tales como o proceso de divorcio entre cónxuxes, sen fillos e financeira asentamentos de abaixo a suma de. Todos os outros divorcio procedementos son ouvidas en ruso tribunais distritais. Se un divorcio non pode ser resolto dentro de un tribunal de distrito, pode ser levado para o estado tribunais e, finalmente, para o Supremo Tribunal de Rusia. En calquera dos casos anteriores, a disolución do matrimonio pode ocorrer de acordo coa lexislación rusa. Un ruso tribunal tamén vai gobernar en disputas financeiras derivadas do divorcio de