Décimo Arbitraxe Tribunal De Recurso, Moscova

Un comerciante alemán (vendedor) presentou unha reclamación contra unha ruso empresa Estatal (o comprador) para recuperar unha débeda para os produtos entregados. O tribunal de primeira instancia permitiu a solicitude na súa totalidade. No seu recurso para o Décimo Arbitraxe Tribunal de Recurso (o tribunal de segunda instancia), o comprador solicitou a reversión da decisión, citando violacións do dereito material e procesual e o feito de ter plenamente as súas obrigas contractuais dentro do período especificado polo adicional acordos das partes. O tribunal de recurso confirmou a decisión do tribunal de primeira instancia, sobre os seguintes motivos. O vendedor e