de propiedade municipal — tradución rusa ruso — Avogados

do asentamento tipo de municipal de entidades con optativos auto-goberno local corpos tiña características esenciais da entidade municipal, é dicir, orzamentos locais