Dano Moral, Código Civil da Federación rusa: a práctica xudicial

En diversas situacións controvertidas, ademais de real. Non existe tal cousa como danos morais. O Código Civil da Federación rusa (Código Civil da Federación rusa) directamente establece que a compensación está indicado para el. Moitos cidadáns coñecer esta en termos xerais. Todo o mundo de forma intuitiva entende o dano moral se manifesta. O Código Civil da Federación rusa dá unha clara definición deste concepto. Imos tentar explicar o termo en si, como moitos poden reclamar unha indemnización por danos, e, imos analizar casos de práctica xudicial. Artigo afirma explicitamente que un cidadán pode reclamar a compensación se é prexudicado