Contrato de subministración para a Rusia en inglés e ruso

Este contrato, que ven en un bilingüe inglés e ruso formato, é usado para establecer a longo prazo acordos entre un fabricante ruso (que é chamado o Provedor) e a súa estranxeira cliente (Comprador) a oferta de produtos en pre-conxunto de prezos. O contrato está adaptado para a usos comerciais e prácticas do mercado ruso, e as características especiais de Rusia mercantil leis. Unha guía en galego sobre Negociación de Contratos en Rusia é subministrado con contrato