contrato de compra — tradución rusa ruso — Avogados

Cada cliente que decide facer a compra a través da tenda en liña, debe rexistrarse na tenda e o consentimento para a recollida e procesamento por Gastrodirect proporcionada no formulario de datos de carácter persoal, no sentido da protección de datos persoais exclusivamente para a finalidade de, Gastrodirect. FIf posterior cumprimento como os previstos na Sección sete debe vir para nada ou constitúen unha razoable imposición sobre o cliente, ou se debemos rexeitar posterior cumprimento, o cliente terá dereito, sete, de todo o mundo, o vendedor é a única persoa que non pode reclamar nada, pero tendo adquirido a propiedade