Como presentar unha declaración fiscal. el Federal Servizo de Imposto de Rusia

Que (contribuínte, levy pagador ou axente fiscal) pode presentar declaracións fiscais e contables documentación por vía electrónica a través de canles de telecomunicacións (é dicir, de presentación electrónica) directamente a autoridade fiscal ou a través dun operador autorizado. Xeralmente, só os maiores contribuíntes son elixibles para a presentación electrónica directamente a autoridade fiscal polo uso de software especial que é publicamente non dispoñible. Para a presentación electrónica efectos, o contribuínte ou o seu representante debe asinar electronicamente a declaración do imposto chos confirmar a veracidade e a integridade da información especificada na declaración do imposto. E-presentación só é posible para