Comercial proceso de execución en Rusia

CMS foi apoio a moitos dos nosos clientes en rápido desenvolvemento e reto economía rusa desde A Decisión enderezos moitos práctica cuestións que xorden no curso do proceso de execución O SCC de aclaracións son principalmente destinados a protexer os dereitos dos debedores e execución acredores nas súas interaccións cos oficiais de xustiza, e debe mellorar a eficiencia global do comerciais proceso de execución en Rusia