CIS Arbitraxe Foro — bazar en Liña Revista Internacional sobre a Resolución de Litixios Relacionados coa Rusia, Ucraína, Bielorrusia, Casaquistán e Outros Países da Rexión

A finais de xaneiro de, o Parlamento de Casaquistán aprobou unha lei que introduciu cambios substantivas en varios Kazakhstani estatutos. A lei, entre outras cousas, polo que se modifica a Lei da República de Casaquistán»Na Arbitraxe»(a Lei de Arbitraxe). Tres cuestións mérito especial atención: a competencia da Arbitraxe Cámara de Casaquistán, a lista. En xullo de, Móbil Tele (MTS) comezou un novo investimento de arbitraxe na ICSID contra Turkmenistán. A longa duración legal conflito entre estas partes claramente mostra como o clima de investimento depende do Estado capacidade para manter o investidor estranxeiro e garantir os seus dereitos de inviolabilidade