cidadán quebra: — Iniciar un Negocio en Rusia

Capaz os cidadáns residen nas relacións de propiedade de varios tipos. En moitos casos, a relación asociado co risco de perda dos bens e valores, que pertencen á persoa sobre os dereitos de propiedade. Cando o mutuários non poden pagar os seus acredores, que se enmarca na categoría de debedores insolventes. Tal decisión pode levar o tribunal arbitral. cidadán quebra, que non é un empresario ou agricultor rexistrado. pero, co desenvolvemento de relacións de mercado, tal necesidade madurou. Cidadán, que colleu o diñeiro no banco de préstamo ou comprou un caro cousa sobre fondos prestados, pode ser o debedor posición