Avogados Grupo»División da Propiedade Conxugal dos Cónxuxes

En conexión con problemas asociados coa división da propiedade conxugal dos cónxuxes, en particular apartamentos adquiridos en virtude de Contratos de Préstamos Hipotecarios, os expertos de AVOGADOS de GRUPO preparamos unha aclaración. Segundo apartado un do Artigo trinta e oito do Código de Familia de Federación rusa, división de propiedade da comunidade pode ser realizada tanto durante o matrimonio e despois da súa disolución, a petición de calquera dos cónxuxes, así como no caso de presentación dunha acredores solicitude de división da propiedade da comunidade, co obxectivo de recuperación o proceso contra a cota do cónxuxe en propiedade da comunidade.