Avogados De Inmigración

Se vostede é un cidadán estranxeiro, que vive en Rusia, sexa en base a que: patentes, unha autorización de residencia temporal, a autorización de residencia, etc, que sempre ten que ter en mente a idea de que vostede, como un estranxeiro, podería afrontar administrativo de expulsión de Rusia (os nosos clientes chamalo»deportación de Rusia»). Para que ten que tentar expulsado. En realidade, sen máis estritas leis de inmigración na Federación rusa, e están suxeitos a deportación como un último recurso — se groseiramente violado a migración lexislación da Federación rusa. Mesmo se ter cometido un delito que necesariamente implica a