Asociación de Avogados de Rusia

O All-Russian Non gobernamentais Organización»Asociación de Avogados de Rusia»é unha sociedade baseada, voluntaria, auto-regulada, non-gobernamentais asociación creada por iniciativa dos cidadáns, que están unidas por un interese común para perseguir obxectivos comúns, e é a maior organización non‑gobernamental asociación unindo xuristas, científicos, estadistas e figuras públicas