Apartamento común — Lexislación rusa

Pisos comunais apareceu en Rusia Tsarista Todo o mundo está na súa propia E aquí estamos como unha gran familia. Se alguén está en apuros, el está compartida. Ou unha alegría, compartir ese tamén Funciona moi ben