Adquisición e extinción de propiedade. Motivo para a rescisión do común de propiedade compartida

A propiedade é considerado para ser un conxunto completo de dereitos, que ten unha persoa xurídica no ámbito da súa propiedade. Adquisición e extinción do dereito de propiedade se realiza sobre a base de determinadas por lei. Tal proceso de adquisición e extinción dos dereitos de propiedade é nada máis que un feito xurídico. A lista de feitos xurídicos está contida no Artigo oito do Código Civil de Rusia. Como feitos xurídicos que implica a adquisición do propietario dos dereitos para as cousas de un tipo de individuos específicos, que poden actuar como a vontade das persoas expresada nas súas