Abrir un Negocio en Rusia

A rusia ten unha das maiores economías do mundo e un importante mercado interior. O país potencial económico atrae estranxeira os investimentos que quere abrir un negocio aquí. Varias zonas económicas especiais existen no país e impulsar os investimentos en campos como a produción industrial, a tecnoloxía e desenvolvemento, a loxística ou o turismo. Aínda que pode ser visto como un país que presenta certos retos, Rusia segue a aplicar políticas que incentivan investimentos estranxeiros, especialmente en ámbitos empresariais como a innovación ou a tecnoloxía. Os nosos avogados en Rusia pode axudar a investir no país e comprender a lexislación