A notificación da apertura dunha conta corrente

Vostede decidiu abrir a súa viaxe de negocios e adquirir o status de IP. Facendo o propietario do certificado de rexistro do estado, que se fan un verdadeiro empresario. Con todo, a fin de realizar transaccións de diñeiro, é desexable para ti coma un empresario individual para abrir unha conta bancaria. Aínda que a existencia de tal unha conta para un empresario individual non é necesario. A actual lexislación non obriga a iso Ademais, ningún documento normativo establece a obriga de que o empresario para facer os seus pagos da conta. Polo tanto, o seu descubrimento é máis probable un