A Lei do emprego en Rusia

recoñece tratados internacionais que pode aplicar a determinadas condicións en que o contrato de traballo de traballadores estranxeiros. Estes tratados internacionais referirse a que se refiren os impostos pagados polos traballadores estranxeiros, a arbitraxe internacional regras e mesmo para o recoñecemento de estranxeiros xuízos. afirma claramente que o acordo vai ser celebrado por escrito, e individualmente con cada funcionario. Ademais, segundo o artigo, se calquera cambio aparecen sobre o contrato de traballo, eles van ser feita por escrito, como ben. conterá datos como o horario de traballo, que en Rusia é de oito horas ao día, corenta horas por semana