A Lei Civil en Rusia

está composto de catro partes: a primeira parte contén normas xerais e definicións, a segunda parte disposto a tipos de obrigas, foi activado en pola Duma de Estado e contén tres seccións. Estas son as xeral e limitado colaboración, a empresa de responsabilidade limitada, o dobre responsabilidade da empresa, a joint stock company, subsidiaria e organización sen ánimo de lucro, etc. o doméstico e a construción de contratos Capítulos corenta e dous de corenta e sete definir e regular os préstamos e créditos, banco de contas, depósitos e pagamentos. afirma que unha herdanza ou activos inmobiliarios serán transmitidos a terceiros,