A deportación a partir de Federación rusa

Moitas veces, os cidadáns estranxeiros que residan no territorio da Federación rusa, debido a varias circunstancias violar as normas de permanencia de cidadáns estranxeiros no territorio de Rusia. Deportación é a expulsión de un estranxeiro a partir do territorio da Federación rusa. Aplicar, se o estranxeiro perdido e pechado o dereito de residencia legal (residencia) no territorio da Federación rusa. É regulada por Lei Federal»Sobre o estatuto legal de cidadáns estranxeiros en Federación rusa’. Deportación significa unha prohibición sobre visitas a Rusia Deportación polo tribunal, segundo o código administrativo, de acordo cos materiais proporcionados polo Servizo Federal de Migración. O